Działalność kolei – pociągi oraz rozwiązania technologiczne

W infrastrukturze kolejowej na masową skalę wykorzystuje się podkłady kolejowe. Wykonywane niegdyś z drewnianych belek obecnie zastępowane są elementami żelbetonowymi. Betonowe podkłady układane są poprzecznie do biegu toru. Za wsparciem wyjątkowych przytwierdzeń później instaluje się na nich szyny. Prefabrykaty kolejowe w postaci podłoży cechuje kolosalna wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne oraz odporność na elementy fizyczne. Posiadają na domiar tego nieduże przewodnictwo elektrycznie.

Popularność stosowania takich prefabrykatów wywołuje też relatywnie niższa cena od podłoży drewnianych czy stalowych. Posiadają one też miarodajne niedociągnięcia. Są nimi kruchość oraz łatwość złamania przy złym montażu. Stosuje się je aktualnie po największej części na kolejach wąskotorowych. Wynika to z faktu na nacisk jaki jest na nie wywierany. W warunkach atmosferycznych nie powodują one jednakże odkształceń i gwarantują prawidłowe szerokości toru. Montaż szczegółów polega na układaniu prefabrykatów obok siebie w stricte wyznaczonej odległości. Przy budowie mostów i estakad drogowych i kolejowych korzysta się z gotowych szczegółów. Stanowią one przydatne oraz trwałe rozwiązanie konstrukcyjne. Systemy typu http://kolsystem.pl a również inne prefabrykaty stosowane w miejscach o szczególnych obciążeniach ruchomych to pomiędzy innymi różnorodne belki mostowe. Dużo rodzajów takich prefabrykatów użytkowanych jest masowo przy budowie infrastruktury kolejowej.

Belki rodzaju T mają wskazany rozstaw wynoszący 0,90 m. nazwa wypływa z kształtu litery T w przekroju poprzecznym. Szerokość półki górnej w takich prefabrykatach jest stała, natomiast grubość bywa zmienna. Ma to miejsce na połączeniu ze średnikiem. Znaczącym jest, iż wszystkie takie szczegóły mają tożsame wymiary półki górnej. Czoło takich belek również może przybierać różny kształt. Bądź to rodzaj A bądź też B. Stosowane są one w zależności od układów śmiało podpartych bądź ciągłych oraz ramowych. Ponadto producenci oferują prefabrykaty o wybranej długości, wielkości, dolnej szerokości szczegółów oraz takich parametrach jak objętość czy ciężar. Mogą mieć ona też wygląd odwróconej litery T, przystosowanych do opierania prefabrykatów na podwalinie bądź też na klatkach.