Ile trwają studia? Kulminacja nauki pracą licencjacką bądź doktorską

Jeszcze kilka lat temu w Polsce studia odbywały się systemem jednorodnym. Najzwyczajniej w świecie każdy, kto dostał się na wymarzony kierunek, musiał studiować na nim pięć lat. W niektórych wypadkach okres ten trwał cztery i pół roku, w innych, na przykład w przypadku studiów medycznych sześć. Mimo to w związku z ogólnie dominującym w polskiej edukacji nurtem ujednolicenia systemu szkolnictwa, także wyższego ze wzorcami zagranicznymi, a chociaż tymi, jakie panują w Unii Europejskiej, zadecydowano wprowadzić dwustopniowy system studiowania.

W związku z tym aktualnie studenci muszą w pierwszej kolejności uzyskać tytuł licencjata a dopiero potem, po następnych dwóch latach studiów, magistra. W praktyce nie zmienił się w następstwie tego sam okres studiowania, a tylko zasady. Na początku zakwalifikować należy trzyletnie studia licencjackie. W tym okresie należy pozyskać doniosłą wiedzę z danej dziedziny, którą weryfikuje praca licencjacka bądź doktorska – tu w korekcie pomogą profesjonaliści z usługi redaktorskie. W praktyce w szeregu przypadków ciągle wygląda to tak, że w ciągu trzyletnich studiów licencjackich komasuje się zakres materiału, może nieco okrojony, jaki uprzednio rozciągnięty był na pięć lat studiów magisterskich. Po trzech latach, inaczej sześciu semestrach nauki, studenciaki podchodzą również do egzaminu licencjackiego. W tym celu piszą prace oraz zdają egzamin z całego materiału, jaki podczas studiów licencjackich muszą sobie przyswoić.

Niewątpliwie studenci nieraz narzekają na taki system, bowiem wymaga od nich dużo większego wkładu pracy i zaangażowania. Wypada również jednak pamiętać, iż z drugiej kwestii śmiały system, zakładający podział okresu studiów na trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie magisterskie, daje niemało więcej możliwości aniżeli wcześniejszy. Często okazuje się na przykład, iż po uzyskaniu tytułu licencjata z wybranego kierunku, wolno kontynuować naukę na pokrewnym, jednakowoż absolutnie innym kierunku. W rezultacie dana figura pozyskuje wykształcenie z dwóch dziedzin, co czyni ją bardziej atrakcyjną na rynku pracy. Naturalnie jeśli ktoś jest zainteresowany daną dziedziną, może także dalej ja studiować i zdobyć tytuł magistra właśnie z niej.