W jaki sposób zadbać o studnie z wodą?

Jeżeli posiadamy na podwórku studnię i chcemy ją wykorzystać do nawadniania ogrodu, powinniśmy wiedzieć, iż do mamy możliwość użycia kilku rodzajów pomp. Są w stanie to być pompy samozasysające, głębinowe oraz zatapialne, należy wybrać dobry typ do typu studni, z jakiej ma być pobierana woda. Najistotniejsza jest głębokość studni, jeśli poziom lustra wody nie mieści się niżej niż 8m, od skonfigurowania pompy, to używamy pompy samozasysające. Tudzież pompy głębinowe posiadają zastosowanie w studniach głębinowych, gdzie nie mają limitów w głębokości czerpania wody. Studnie głębinowe, które mają zamontowane pompy głębinowe mają możliwość stałego poboru wody.

Podobne działanie mają pompy zatapialne, jednakże ofiarowane są do czerpania wody z płytkich studni kopanych. Ich konstrukcja i niewielka wielkość tłoczenia nie zezwala na pracę w głębokich studniach. Przy doborze stosownej pompy natryskującej ogródek ze studni, ważne są też parametry techniczne, ulokowane na pompach. Studnie są w stanie być różnorodne, zależnie od warunków gruntowo- wodnych na danym terenie. W przypadku domów jednorodzinnych studnie z wodą pitną będą mały słusznie konkretną wydajność, a na obszarze nieruchomości już inną. Do studni z ujęciem wody pitnej, np. przy domkach letniskowych instaluje się rurę osłonową, a w nią rurę filtracyjną. Tego rodzaju studnie muszą mieć trafną głębokość, by rury osłonowe oraz filtracyjne odnalazły się w warstwie wodonośnej.

Dno studni jest zaślepione, a w jej głębi instalowane są pompy głębinowe. Studnie głębinowe z zamontowaną pompą są zakończone obudową z kręgów betonowych lub też z tworzywa sztucznego – oto AT AQUA – czyszczenie studni. W tej obudowie znajduje się zakończenie rury osłonowej, element pompy z przyłączem wodociągowym i zawory sprzyjające do zamykania transferu wody w rurociągu oraz zasilania pompy. Studnie głębinowe z woda pitną powinny mieć zamontowane takie sprzęty jak pompy głębinowe do zapewnienia należytego ciśnienia w instalacji domowej i poboru właściwej ilości wody.