Wnioski dzięki jakim można skompletować kompletną dokumentację związaną ze sprawami o egzekucję

Wnioski dzięki jakim można skompletować całą dokumentację powiązaną ze sprawami komorniczymi dostępne są na witrynie komornika sądowego Dariusza Markockiego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Na witrynie umieszczono najważniejsze wnioski, jakie bez wątpienia będą istotne w konkretnych sprawach. Będą to: wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wniosek o wszczęcie postępowania o egzekucję alimentów, wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego, wniosek o doręczenie korespondencji zgodnie z zobowiązaniem Sądu, formularz wniosku egzekucyjnego, ogólny wniosek kierowany do komornika, urzędowy formularz skargi na czynność komornika, wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie o egzekucję alimentów, wniosek o eksmisję, formularz wykazu majątku dłużnika zgodnie z artykułem 801(1) kpc.

Już na stronie głównej wskazanego specjalisty od windykacji można również przekierować się do e – licytacji. Strona komornik mikołów przygotowana jest wyjątkowo precyzyjnie, czyli nie ma niebezpieczeństwa, że coś byłoby niewyjaśnione. W obrębie działalności komornika mogą znaleźć się rozstrzygnięcia o roszczeniach cywilnych na drodze przymusu egzekucyjnego. Do zadań komornika wlicza się także zajmowanie majątku dłużnika a także realizowanie usług z zakresu egzekucji alimentów.

W zakresie posiadanych kompetencji Dariusz Markocki wykonuje spis inwentarza, na bazie jakiego sporządza potem protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub wydaniem orzeczenia. Ponadto, jest osobą posiadającą uprawnienia do doręczania: zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów oraz dokumentów zawierających potwierdzenie odbioru i oznaczenie daty. Świadczenia obejmą także: sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami oraz przeprowadzanie licytacji komorniczych. Komornik Dariusz Markocki w myśl przepisów z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych uprawniony jest do prowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom z całego obszaru Apelacji Katowickiej, z określonymi wyjątkami.