Wsparcie w rejestracji samochodu

Wielu z nas preferuje zakup auta używanego, lecz równocześnie w poprawnym stanie oraz o wiele tańszego niż pojazd z luksusowego salonu. Decydując się na taką formę nabycia auta musimy mieć myśl, że nie ciąży na nas obowiązek pokrycia kosztów podatków, należnego państwu. Wypływa to stąd, że komis samochodowy zmuszony jest do uiszczania ryczałtu i jest przeważnie jednostką fizyczną, będącą płatnikiem podatku od towaru oraz usług.

Chodzi tutaj o legendarny podatek VAT. Jeśli dokonujemy zakupu auta u takiego oczywiście biznesmeni, należy zwrócić uwagę, aby w umowie zakupu zawarta została klauzula dotycząca tego, że koszta podatku spoczywają na sprzedającym, a nie na nas, jako nabywcach. Wówczas Urząd Skarbowy nie będzie domagał się od nas wskazanej sumy i będziemy mogli spokojnie zarejestrować auto na siebie. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że w czasie takiej transakcji uda nam się trochę zaoszczędzić, bowiem dwa procent wartości wozu pozostanie w naszej idealnej i tak mocno nadwątlonej kieszeni.

Czasem zdarza się tak, że zakupiony samochód rejestruje się na nazwiska dwóch jego właścicieli – sprawdź pomoc na witrynie internetowej Voal-lublin.pl. W owym czasie mamy do czynienia z współwłaścicielem naszego pojazdu. Nie świadczy to jednak, że każdy z oddzielna zobowiązany jest do uregulowania podatku od czynności cywilnoprawnych.

Formularz PCC-3 wspólnie z aneksem PCC-3/A składa tylko jeden ze współwłaścicieli auta, we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym. Jeżeli posiadacze samochodu podlegają opodatkowaniu w dwóch przeróżnych urzędach, pozostawia się im możliwość wyboru, co do złożenia deklaracji. Taksa od nabycia auta dalej wynosi 2% jego wartości rynkowej i w dalszym ciągu terminem obowiązującym jest okres czternastu dni, licząc od daty zawarcia umowy zakupu. Nie warto zwlekać z załatwieniem formalności skarbowych, bowiem w kolejnej fazie działań mogą spotkać nas trudności w Wydziale Komunikacji i Rejestracji Pojazdów. Bez potwierdzenia zapłaty należnego podatku nie zdobędziemy zgody na zarejestrowanie auta na nasze nazwisko i pojazd nie zostanie pozwolony do ruchu drogowego.